Je kind kan ten alle tijden ingeschreven worden, maar kan pas starten op de instapdatum nadat hij/zij 2,5 jaar geworden is. Gelieve steeds een afspraak te maken voor de inschrijving.

  • na de zomervakantie
  • na de herfstvakantie
  • na de kerstvakantie
  • op 1 februari
  • na de krokusvakantie
  • na de paasvakantie
  • de maandag na Hemelvaartdag

Bij een inschrijving van een kleuter dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. (sis-kaart)

U schrijft uw kind apart in voor de periode van het kleuteronderwijs en voor de periode van het lager onderwijs. Voor kleuters dient schriftelijk verklaard te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in ons computerbestand. Overeenkomstig de privacywet van 8 december 1992, heeft u na schriftelijke aanvraag inzage en het verbeteringsrecht.

Broers en zussen hebben voorrang bij het inschrijven.