• Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

    8u25 tot 12u00

    13u15 tot 15u00

  • Woensdag

    8u25 tot 11u55

Voor het goede verloop van onze schoolwerking is het noodzakelijk dat je kleuter op tijd in de klas aanwezig is. In het belang van je kleuter maak je het afscheidsmoment zo kort mogelijk. Er is toezicht door de leraren aan de poort en op de speelplaats vanaf 8u10. Wie eerder in de school is, gaat naar de betaalde opvang van ’t Alvermanneke in onze school, met een eventuele boete indien je kleuter niet is ingeschreven.